Byakrogen 

Vi ser det som våran plikt att kännas som den naturliga mittpunkten för alla råne-bor. Självklart är vi med och sponsrar de fina föreningarna som finns i byn. På somrarna sätter vi upp ett musiktält under marknads helgen, allt för vi skall vara en samligspunkt på kvällarna. En del i våran satsning är att vara delaktig i att våra mindre barn får en bra kost, därav lagar vi mat åt en av råneås förskolor.

Byakorgen har funnits under en lång period på dagens geografiska position, i dagsläget är vi den enda pizza och ala carté restaurangen i byn. Vi gör nu en satsning för att ytterligare falla i flera rånebors smak.  


Vi har även en del av restaurangen som nyttjas som pub under några dagar/månad.

Traditionella reCePt


I ett mångkulturellt samhälle så ser vi det viktigt att vi har rätter från olika delar av världen. 


Vi förösker att föräldra rätter som redan finns och har funnit under en lägre tid. Hos oss skall det finns rätter som går snabbt och lätt att äta, men även rätter som man sitter i lugn och ro och njuter varje tugga av .

Mat är Vår passion


Vi försöker hela tiden att förbättra oss, problemet kan vara att hitta en many som passar alla. 


Om vi hittar ett sätt att smaksätta våra rätter ytterligare så har vi inga problem att ändra lite i rätterna. Man äter även med ögot, därav är det viktigt hur upplägget av maträtten ser ut.

Byakrogens Öppettider
Måndag - Torsdag

10 - 20Fredag

10 - 22Lördag

11 - 22Söndag

11 - 20Copyright © Alla rättigheter förbehållna